0938 730 539 (Technical Support) 0938 672 708 (Sales Support)

KHẢI HOÀN INSULATION GROUP

Keep Learning Keep Growing

Khải Hoàn Insulation Group: - Mở rộng quy mô Việt Long lên 20.000 m² - Nâng cấp dây chuyền sản xuất tự động - Nghiên cứu phát triển các giải pháp hoàn thiện về cách nhiệt - cách âm - chống cháy ứng dụng trong công nghiệp và dân dụng.

Learn More About Us >>

KHẢI HOÀN INSULATION GROUP

News and trenst

TUYỂN DỤNG 2018

TUYỂN DỤNG 2018

Tiếp thêm sự phát triển của Khải Hoàn trong năm 2019 thì việc tuyển dụng và đào tạo nhân sự mới là vô cùng quan trọng. Cộng tác cùng Khải Hoàn bạn sẽ được làm việc trong..