0938 730 539 (Technical Support) 0938 672 708 (Sales Support)

Trang chủ/Bông lành ong đậu

Bông lành ong đậu

Bông lành ONG đậu

Dân gian thường có câu "Đất lành chim đậu" nhưng liệu bạn có nghe câu "Bông lành ong đậu" chưa?
Đó là trải nghiệm của chúng tôi, ngoài chim mà còn có ong và bướm thi nhau đậu nữa. Ứng dụng công nghệ Châu Âu với tiêu chuẩn Quốc Tế đặc biệt cùng hệ thống ươm mầm tân tiến KHẢI HOÀN INSULATION cho ra đời những cây xanh với tiêu chí "Vật liệu Xanh cho tương lai xanh". Hãy cùng xem bên trong có gì nhé.

dragon-rock-wool

 Các tin khác

News and trenst