0938 730 539 (Technical Support) 0938 672 708 (Sales Support)
Make a happy life

Trang chủ/Khách sạn - nghỉ dưỡng

News and trenst

Tuyển dụng Khải Hoàn 2019

Tuyển dụng Khải Hoàn 2019

Song song với sự phát triển của công ty Khải Hoàn là đội ngũ cán bộ công nhân viên nhiệt tình, tài năng, am hiểu công việc được tuyển dụng qua nhiều vòng khắt khe và trải qua..